Kosztorysy budowlane – Kielce, Łódź

Tworzenie kosztorysów budowlanych to jedna z usług oferowanych przez biuro Avers w Kielcach i Łodzi. Kosztorysy to dokumenty, w których określa się koszty planowanych robót budowlanych oraz materiałów, jakie zostaną użyte do wybudowania obiektów. Sporządza się je niemalże na wszystkich etapach realizacji prac budowlanych. Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje kosztorysów budowlanych:

  • inwestorskie,

  • ofertowe,

  • powykonawcze,

  • zamienne.

 

 

sporządzany kosztorys

Biuro Avers do wykonania kosztorysów budowlanych w Łodzi i Kielcach używa dwóch metod kalkulacji. Pierwsza z nich to uproszczona, a druga szczegółowa. W tym pierwszym przypadku cenę kosztorysowania stanowi iloczyn ilości scalonych prac jednorodnych oraz jednostkowych cen, wraz z podatkiem VAT. W przypadku metody szczegółowej na cenę kosztorysową składają się koszty bezpośredniej robocizny, materiałów bezpośrednich, zakupu materiałów i ich transportu, pracy urządzeń, koszty pośrednie, zyski kalkulacyjne i podatek VAT.

 

Czym są kosztorysy inwestorskie?

Kosztorysy inwestorskie to dokumenty, które zawierają wszelkie koszty dotyczące stawiania obiektów budowlanych. Tworzy się je na zlecenie inwestora. Zawarte w nich są szacowane średnie wartości robót budowlanych, materiałów, technologii budowy, a nawet projektów budowlanych. Dokumenty te wykonuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych, a głównym celem ich stworzenia jest przybliżenie kosztów budowy i możliwość zoptymalizowania wydatków.

Inwestorskie kosztorysy budowlane sporządza się na podstawie projektów wykonawczych, aktualnych cen materiałów budowlanych, a także kosztów usług świadczonych przez wykonawców.