Projekty instalacji elektrycznych – Kielce

Tworzę projekty instalacji elektrycznych w Kielcach. Wykonuję projekty elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowych, handlowych, przemysłowych i wielu innych. Oferuję projekty m.in.:

 • sieci elektrycznych,

 • przyłączy zewnętrznych,

 • instalacji wewnętrznych,

 • instalacji odgromowych,

 • oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego),

 • sieci zasilających,

 • systemów zabezpieczeń.

Projektuję instalacje elektryczne zarówno w nowych obiektach budowlanych, jak i już istniejących, w których konieczna jest wymiana albo modernizacja elektryki.

 

przyrządy do pomiaru

Co zawierają projekty instalacji elektrycznych?

W wykonywanych przeze mnie projektach instalacji elektrycznych w Łodzi i Kielcach znajdują się informacje o kilku ważnych elementach, w tym liczbie i rozmieszczeniu gniazd elektrycznych, punktach oświetleniowych i oświetleniu zewnętrznym. W projektach uwzględnia się też informacje o miejscach, w jakich przebiegać będą przewody elektryczne, a także, w jaki sposób zostaną one zamontowane. Najczęściej inwestorzy budowlani chcą, by przewody prowadzone były w specjalnych peszlach, kanałach lub listwach instalacyjnych albo w tynku.

Projekty instalacji elektrycznych zawierają też obliczenia, które obejmują:

 • szacowany bilans mocy z sieci elektroenergetycznej,

 • obciążenia wewnętrznych linii zasilających,

 • obciążenia wszystkich obwodów,

 • spadki napięć we wszystkich obwodach,

 • poziom skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowych,

 • przekroje przewodów i zabezpieczeń.

Zadaniem projektanta jest również uzgodnienie projektów z rzeczoznawcami, dostawcami energii oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.